Koulutukset ja työpajat

Organisaatiokulttuuri voi olla joko osallistava tai poissulkeva. Tuemme yrityksenne ja henkilöstönne tavoitteita kehitystä muutosvoimaan, jonka avulla onnistutte luomaan uusia ja osallistavia normeja ja rakenteita. Koulutamme ja autamme muutoksen tekijöitä, johtoryhmiä, esihenkilöitä tai työryhmiä inspiraatioluennoilla aamiaiskokouksissa, työpajoissa ja koulutuksissa.

Organisaatiokehitys ja aineistotuotanto

Autamme teitä luomaan kuvan niistä alueista, joissa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyösta on suurinta hyötyä. Voimme luoda kartan työprosessista tai kehittää tekstejä tai kuvapohjaisia menetelmäaineistoja, tarkistuslistoja, artikkeleita, videoita tai pelejä organisaationne muutostyön tueksi.

Analyysit ja selvitykset

Tuemme organisaatiotanne tutkimaan miten osallistaminen tai tasa-arvo jo on osa päivittäistä työtänne. Teemme kyselyjä tai haastatteluja sekä johdon että työntekijöiden kanssa. Teemme palkkakartoituksia, konsultoimme tasa-arvo- ja moninaisuuskyselyn kehittämisessä tai autamme teitä koostamaan kyselyjä sekä tuotamme suosituksia ja ehdotuksia toimenpiteitä varten.

Seminaarit

Meillä on pitkä kokemus tapahtumien ja seminaarien järjestämisestä. Tuemme teitä luomaan kiinnostavan ohjelman, kokoamaan asiantuntijapaneelin tai etsimään ajankohtaisia tutkijoita. Autamme teitä punomaan ohjelmaan punaisen langan, jossa konkretia ja muutos ovat keskipisteenä.

Moderaattori ja puhuja

Meitä pyydetään keynote-puhujiksi, juontajiksi tai moderaattoreiksi paneelikeskusteluihin. Ekvalita tuo esiin, ajaa ja houkuttelee esiin haasteet ja mahdollisuudet.

Yhteistyö ja verkostot

Ekvalita tekee yhteistyötä sekä yksittäisten asiantuntijoiden, verkostojen ja instituutioiden, kuten yliopistojen ja eri hankkeiden asiakkaiden kanssa. Olemme työskennelleet sekä ruohonjuuritason aktivistien kanssa, jotka usein ovat siellä, missä uudet osallistamistyön trendi ovat, tutkijoiden kanssa, jotka näkevät kokonaiskuvan ja pystyvät tekemään johtopäätöksiä suurista kuvioista tai syvähaastatteluja sekä eri yritysten innovatiivisten johtajien tai innostuneiden työntekijöiden kanssa. Tiedämme, että yhdessä kaikki on mahdollista ja käytämme siksi erilaisia asiantuntijoita toimeksiannoissamme.

Toimeksianto

photo-1517245386807-bb43f82c33c4

Vallan väärinkäyttö - tunnista ja toimi!

Asiakkaanamme oli suuri etujärjestö, joka halusi vahvistaa työntekijöidensä osaamista hankalissa neuvottelutilanteissa. Miten tunnistaa asiattomat argumentit ja hyökkäävä puhe? Järjestimme koko päivän kestäneen työpajan 20 henkilölle. Työpajan keskiössä oli arjen työhön sopivat konkreettiset menetelmät ja työkalut. Ohjelmassa oli tietoa vallan väärinkäytöstä, hands on -menetelmiä, roolipelejä ja oman arkiympäristön kriittistä tarkastelua.

 

bild

Nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle

“Nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle” -tietopaketti koostuu kahdeksasta FIBS ry:n vuosina 2017-2018 julkaisemasta yritysvastuuoppaasta. FIBS ry otti yhteyttä Ekvalitaan ja pyysi meitä mukaan tietopaketin kirjoittamiseen. Oppaat antavat konkreettisia ohjeita seksuaalisen häirinnän vastaiseen työskentelyyn ja häirinnän torjumiseen. Oppaissa neuvotaan myös, miten työntekijä voi toimia, jos hän kokee seksuaalista häirintää työpaikallaan.

Tietopaketti on suunnattu työnantajille, ja se julkaistiin FIBS ry:n jäsenille suunnatussa aamupäiväseminaarissa. Seminaarin mainostamisen yhteydessä julkaistiin lehdistötiedote sekä aihetta käsittelevä blogikirjoitus. 

photo-1468779036391-52341f60b55d

Tasa-arvoa talousarvioon

Tasa-arvoa talousarvioon -hanke toteutettiin yhteistyössä Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) kanssa. Hankkeessa tuotettiin tietoa valtion talousarvion sukupuolivaikutusten arvioinnista sekä Suomen valtionhallinnon sukupuolitietoisesta budjetoinnista.

Ekvalita toteutti projektin tutkija, filosofian tohtori Anna Elomäen sekä tutkija, dosentti, yhteiskuntatieteiden tohtori Hanna Ylöstalon kanssa.

Urat
Urat-tietopankista organisaatiot saavat tukea tasa-arvoisen urakehityksen edistämiseen. Tietopankki toteutettiin yhteistyössä useiden yliopistojen ja eri sektoreilla toimivien organisaatioiden kanssa.
urat.fi

Tasa-arvomatka
Tasa-arvomatka on organisaation strategiseen kehitystyöhön tarkoitettu tasa-arvonedistämistyökalu. Se on ainutlaatuine, laadullisten analyysien tekoon sopiva väline. Tasa-arvomatkaa on kehitetty yhteistyössä Ekvalitan, Medidan (Ruotsi) ja Esporan (Espanja) kesken.
www.equalityjourney.eu

Tasa-arvo pelissä
Tasa-arvo pelissä on oppimispeli, joka tuo uutta näkökulmaa omaan työhön antamalla mahdollisuuden asettua asiakkaan asemaan. Peli sijoittuu työllisyyspalveluihin, ja se on suunnattu työllisyyspalveluiden työntekijöille. Peli soveltuu kuitenkin myös muille toimialoille ja etenkin sellaisille kuntien työntekijöille, jotka kohtaavat työssään päivittäin asiakkaita.

Pelin on kehittänyt Ekvalita yhteistyössä Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa.
espoo.fi

Palvelut, tuotteet & näkyvyys
Asiakkaiden moninaisuus vaatii tuotteita ja palveluja, jotka vastaavat tähän moninaisuuteen. Organisaationne palveluissa, tuotteissa ja näkyvyydessä voidaan joko ottaa moninaisuus huomioon tai jättää se huomiotta. Tuemme organisaatioita siinä, että tuotteita tai palveluita voidaan tarkastella kriittisesti tasa-arvo- ja moninaisuusnäkökulmasta. Voimme arvioida tuotteiden tai palveluiden saavutettavuutta organisaation kohderyhmän näkökulmasta, tarkastella organisaation ulkoista kommunikaatiota sekä pohtia yhdessä organisaation edustajien kanssa sitä, miten haluttu kohderyhmä tavoitettaisiin parhaalla mahdollisella tavalla.

EKVALITA

Hauhovägen 6A 1A
00550 Helsingfors

VD Malin Gustavsson
+358 45 128 9878

malin.gustavsson@ekvalita.fi

Ekvalitas utbildningsteam utbildning@ekvalita.fi 

Ekvalitan koulutustiimi koulutus@ekvalita.fi

FO-nummer: FI2192609-9

Förlagsbeteckning: 978-952-69405

© 2024 Ekvalita

Site Powered By SA Partners

[polylang]