Koulutukset ja työpajat

Organisaatiokulttuuri voi olla joko osallistava tai poissulkeva. Tuemme yrityksenne ja henkilöstönne tavoitteita kehitystä muutosvoimaan, jonka avulla onnistutte luomaan uusia ja osallistavia normeja ja rakenteita. Koulutamme ja autamme muutoksen tekijöitä, johtoryhmiä, esihenkilöitä tai työryhmiä inspiraatioluennoilla aamiaiskokouksissa, työpajoissa ja koulutuksissa.

Organisaatiokehitys ja aineistotuotanto

Autamme teitä luomaan kuvan niistä alueista, joissa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyösta on suurinta hyötyä. Voimme luoda kartan työprosessista tai kehittää tekstejä tai kuvapohjaisia menetelmäaineistoja, tarkistuslistoja, artikkeleita, videoita tai pelejä organisaationne muutostyön tueksi.

Analyysit ja selvitykset

Tuemme organisaatiotanne tutkimaan miten osallistaminen tai tasa-arvo jo on osa päivittäistä työtänne. Teemme kyselyjä tai haastatteluja sekä johdon että työntekijöiden kanssa. Teemme palkkakartoituksia, konsultoimme tasa-arvo- ja moninaisuuskyselyn kehittämisessä tai autamme teitä koostamaan kyselyjä sekä tuotamme suosituksia ja ehdotuksia toimenpiteitä varten.

Seminaarit

Meillä on pitkä kokemus tapahtumien ja seminaarien järjestämisestä. Tuemme teitä luomaan kiinnostavan ohjelman, kokoamaan asiantuntijapaneelin tai etsimään ajankohtaisia tutkijoita. Autamme teitä punomaan ohjelmaan punaisen langan, jossa konkretia ja muutos ovat keskipisteenä.

Moderaattori ja puhuja

Meitä pyydetään keynote-puhujiksi, juontajiksi tai moderaattoreiksi paneelikeskusteluihin. Ekvalita tuo esiin, ajaa ja houkuttelee esiin haasteet ja mahdollisuudet.

Yhteistyö ja verkostot

Ekvalita tekee yhteistyötä sekä yksittäisten asiantuntijoiden, verkostojen ja instituutioiden, kuten yliopistojen ja eri hankkeiden asiakkaiden kanssa. Olemme työskennelleet sekä ruohonjuuritason aktivistien kanssa, jotka usein ovat siellä, missä uudet osallistamistyön trendi ovat, tutkijoiden kanssa, jotka näkevät kokonaiskuvan ja pystyvät tekemään johtopäätöksiä suurista kuvioista tai syvähaastatteluja sekä eri yritysten innovatiivisten johtajien tai innostuneiden työntekijöiden kanssa. Tiedämme, että yhdessä kaikki on mahdollista ja käytämme siksi erilaisia asiantuntijoita toimeksiannoissamme.

Uppdrag

photo-1517245386807-bb43f82c33c4

Härskarteknikerna - känn igen dem och agera!

Vår kund var en stor intresseorganisation som önskade stärka sina anställda att klara tuffa förhandlingar och bättre känna igen olika typer av osakliga argument och påhopp. Vi organiserade en heldagsworkshop för 20 personer där vardagsnära metoder och verktyg stod i fokus. På programmet stod härskartekniker, hands-on metoder, rollspel och kritisk granskning av den egna vardagsmiljön.


bild

Nolltolerans mot sexuella trakasserier

”Nolltolerans mot sexuella trakasserier”-kunskapspaketet utgör en av de åtta handböcker som FIBS ry publicerat om ansvarsfull företagsamhet under 2017-2018. FIBS kontaktade Ekvalita och bad oss vara med och skriva kunskapspaketet, som ger tydliga och konkreta riktlinjer för hur man kan bekämpa och motarbeta trakasserier samt hur en anställd kan agera ifall hen upplever sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Kunskapspaketet är framför allt riktat till arbetsgivare och lanserades på ett morgonseminarium riktat till föreningens medlemmar. I samband med marknadsföringen av seminariet publicerades ett pressmeddelande samt ett blogginlägg om temat. Kunskapspaketet går att ladda ner kostnadsfritt från FIBS hemsida både på svenska och finska.

 

photo-1468779036391-52341f60b55d

Jämställd budgetering

Jämställdhetsintegrerad budget var ett projekt under statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS). Inom projektet utvecklades kunskap om könskonsekvensbedömning av statsbudgeten och könsmedveten budgetering inom den statliga förvaltningen i Finland.

Ekvalita förverkligade projektet genom forskarna filosofie doktor Anna Elomäki samt samhällsdoktor och docent Hanna Ylöstalo.


Tjänster, produkter & synlighet
En mångfald av kunder kräver tjänster och produkter som svarar mot denna mångfald. Din tjänst, produkt eller synlighet utåt kan ta denna mångfald mer eller mindre i beaktande. Vi stöder organisationer att ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv kritiskt granska tillgängligheten för din tjänst eller produkt. Vi kan kritiskt granska tillgängligheten för er målgrupp, den externa kommunikationen och tillsammans reflektera över hur ni bäst kan nå er målgrupp.

EKVALITA

Hauhovägen 6A 1A
00550 Helsingfors

VD Malin Gustavsson
+358 45 128 9878

malin.gustavsson@ekvalita.fi

Ekvalitas utbildningsteam utbildning@ekvalita.fi 

Ekvalitan koulutustiimi koulutus@ekvalita.fi

FO-nummer: FI2192609-9

Förlagsbeteckning: 978-952-69405Site Powered By SA Partners


© 2020 Ekvalita