Ekvalitan arvopohjalla on kolme lähtökohtaa: elämänlaatu, vastuu ja mahdollisuudet. Näitä käytämme sekä yrityksen sisällä että asiakaskohtaamisissa.

Ekvalita perustettiin vuonna 2008. Yrityksemme toimii asiantuntijoiden sulatusuunina ja ajatushautomona. Yhdessä asiakkaidemme kanssa työskentelemme normitietoisen näkökulman avulla oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Vuodesta 2019 alkaen Ekvalitan yhteydessä on toiminut oma kustantamo, jonka kautta julkaisemme kirjallisuutta.

Ekvalita on FIBS ry:n (Finnish Business & Society) ja sen moninaisuusverkoston jäsen. Näin olemme allekirjoittaneet moninaisuussopimuksen ja sitoutuneet kehittämään moninaisuutta tukevaa johtajuutta ja käytäntöjä. Ekvalita on myös ruotsalaisen Mångfalsdföretagarna-verkoston (“Moninaisuusyrittäjät”) jäsen. Jäsenyys edellyttää, että jäsenyritykset hyödyntävät ajankohtaista tutkimusta ja aiempien hankkeiden kokemusta työssään, toimivat ammattimaisesti asiakassuhteissa sekä kunnioittavat kollegoita ja kilpailijoita alansa ammattitaitoisina asiantuntijoina. Lisäksi jäsenyritysten tulee kuunnella asiakkaitaan ja vastata heidän tarpeisiinsa, mutta pitää samalla kiinni omasta asiantuntijuudestaan.

Ekvalitaa johtaa toimitusjohtaja, tasa-arvoasiantuntija Malin Gustavsson. Ekvalitalla on oma koulutustiimi, minkä lisäksi hyödynnämme laajaa verkostoamme tuotteidemme ja palveluidemme parhaan laadun varmistamiseksi.

Vuonna 2015 Ekvalitalle myönnettiin Vuoden Kristiina -palkinto. Palkinnon jakaa Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaine.

Ekvalitan tiimi

Malin Gustavsson

Malin Gustavsson

Perustaja / TJ

malin@ekvalita.fi 
045 128 9878

Laura Hagström

Johdon assistentti / kouluttaja

laura@ekvalita.fi
040 483 7015

Virve Savoila

Asiantuntija ja kouluttaja
Allas yrkes -hankeessa

virve@ekvalita.fi
040 184 6613

Eerika Ströömi

Asiantuntija ja kouluttaja
Allas yrkes -hankeessa

eerika@ekvalita.fi
040 567 3071

Annica Sundqvist

Controller

annica@ekvalita.fi

Amjad Qassim

Malin Gustavsson

Malin Gustavsson
Vd, expert i jämställdhet och
likabehandlingsfrågor,
fil.Mag, pol. Kand


malin.gustavsson@ekvalita.fi

+358 45 128 9878


LinkedIn

@MalinGustav

Jag grundade Ekvalita 2008 för att jag ville arbeta heltid med det jag brinner för, förändringsarbete. Jag vill fortfarande idag bidra till ett mer inkluderande och rättvist samhälle med hjälp av nya sociala innovativa grepp och metoder. Jag upplever att vi står i en brytningspunkt i arbetet med jämställdhet och mångfaldsfrågor, som kräver nya tillvägagångssätt och nya metoder. Även kraven på arbetsmarknaden och hur främjande av välmående ska främjas har förändrats.

Jag inspireras i mitt arbete av de personer som inte är rädda för att kritiskt granska sin organisation, som att lyssna både på medarbetare och kunder för att skapa mer fair-play. Jag vill stöda de organisationer som väljer eller har valt att lämna det gamla och omfamna det nya, då det kommer till frågor om jämställdhet och likabehandling.

Min styrka är att identifiera utmaningar och ta lösningarna till en verksamhetsnära och hands-on nivå så att de stöder det strategiska arbetet i organisationen. Nätverk och att mötas i olika forum med andra aktörer har en central plats i min egen utveckling. Genom utbyte av tankar och idéer tillsammans med kolleger i Norden och i Europa utvecklar jag nya sätt och metoder att arbeta med dessa frågor.

 

Läs mer om mig på 375 Humanistia.

Malin Gustavsson

Malin Gustavsson
Vd, expert i jämställdhet och
likabehandlingsfrågor,
fil.mag, pol. kand

malin@ekvalita.fi

+358 45 128 9878

LinkedIn @MalinGustavsson

Perustin Ekvalitan vuonna 2008, koska halusin työskennellä kokopäiväisesti suurimman intohimoni – muutostyön – parissa.

 

Yhä edelleen haluan olla mukana tekemässä yhteiskunnasta osallistavampaa ja oikeudenmukaisempaa uusien innovatiivisten menetelmien avulla.

Koen tasa-arvo- ja moninaisuustyön olevan käännekohdassa, jossa vaaditaan uudenlaisia toimintatapoja. Työmarkkinat ja käsitys siitä, miten hyvinvointia tulisi edistää ovat jo muuttuneet. Minua inspiroivat työssäni sellaiset ihmiset, jotka eivät pelkää oman organisaationsa kriittistä tarkastelua, vaan haluavat kuunnella niin työntekijöitä kuin asiakkaitakin reilumman työyhteisön luomiseksi.

Haluan tukea kaikkia organisaatioita, jotka ovat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksissä päättäneet jättää taakseen vanhat ajatukset ja ottaa sen sijaan haltuun uusia toimintatapoja. 

Vahvuuteni on haasteiden tunnistaminen ja käytännönläheisten ratkaisujen tarjoaminen. Näin ratkaisut tukevat organisaation strategista työtä.

Oman ammatillisen kehittymiseni kannalta keskeistä ovat verkostot ja muiden toimijoiden kohtaaminen eri yhteyksissä. Vaihdan mielelläni ajatuksia ja ideoita pohjoismaisten ja eurooppalaisten kollegoideni kanssa, ja näin pystyn kehittämään uusia tapoja ja menetelmiä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden parissa työskentelyyn.

Minulla on lähes 20 vuoden kokemus näiden kysymysten parissa työskentelystä eri konteksteissa ja erilaisilla painopisteillä. Toivon, että osaamiseni ja kokemukseni on kullanarvoista sinulle, joka tarvitset inspiroijaa tai moderaattoria, jonka huomion keskipisteenä on aina muutos ja tulevaisuus.

Varaa keskusteluaika kanssani, niin jutellaan tarkemmin siitä, kuinka voin olla avuksi juuri sinulle ja omalle organisaatiollesi. Kuulemisiin!

Naomi Wuori

Ledningsassistent

naomi.wuori@ekvalita.fi

 

Jag är en magisterstuderande i sociologi vid Helsingfors Universitet. Jag började arbeta vid Ekvalita som assistent vintern 2018. Min passion ligger i genusfrågor, men jag har inom mina studier också riktat mig in på etniska relationer och därmed fått en insikt i frågor om kultur och etnicitet.

Jag har även studerat organisationskultur vid Vrije Universiteit Amsterdam, vilket väckt mitt intresse för maktstrukturer, diskriminering samt jämställdhet inom organisationer. Mina studier och tidigare arbetserfarenhet inom forskning har medfört ett brett och kritiskt samhällsperspektiv samt en öppenhet för nytänkande. Att arbeta vid Ekvalita möjliggör att jag får utveckla min kunskap inom ett område jag brinner för samt vid en organisation vars värderingar jag understöder.

Virve Savoila

Asiantuntija ja kouluttaja
Allas yrkes -hanke

virve@ekvalita.fi

www.ekvalitaeducation.fi

 

Olen ollut osana Ekvalitan koulutustiimiä vuodesta 2016 ja toimin elokuusta 2018 lähtien Ekvalitan Ammattikoulujen sukupuolinormit remonttiin-hankkeen vastaavana. Vahvuuksiini lasken kokemukseni koulutusalalta sekä aikasemmat työni ihmisten kanssa erilaisissa ryhmissä eri ympäristöissä. Sukupuolentutkimuksen opinnot avasivat silmäni sukupuolen, etuoikeuksien ja vallan rakenteiden toimintohin. Nämä oivallukset kannustavat minua koko ajan oppmaan lisää ja olen etuoikeutettu saadessani jakaa inspiraatiota ja tietoa näistä aiheista. Kaikki muutostyö on prosessiluontoista, niin myös työ tasa-arvon, moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden parissa.

Eerika Ströömi

Asiantuntija ja kouluttaja
Allas yrkes -hanke

eerika@ekvalita.fi

www.ekvalitaeducation.fi

Aloitin työni Ekvalitassa tammikuussa 2020 Mer plats! -ammattikouluhankkeen parissa. Toimin hankkeen vastaavana sisällöntuottajana, ja yhdessä tiimin kanssa kehitimme ammatillisen koulutuksen opettajille suunnatun materiaalipaketin nimeltä Kaikkien amis (www.kaikkienamis.fi).

Koulutukseltani olen filosofian maisteri (aineenopettaja) ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Ekvalitassa olen päässyt tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä ja hyödyntämään samalla monipuolista osaamistani. Tällä hetkellä teen kielenhuoltoa Ekvalitan erilaisille teksteille sekä vastaan käännöksistä suomen ja englannin kielelle.

Vapaa-ajallani tykkään tehdä vapaaehtoistyötä hlbtiq-oikeuksien ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja uida meressä vuodenajasta riippumatta.

Laura

Johdon assistentti / Kouluttaja

laura@ekvalita.fi

040 483 7015

Akril Hjerpe

Harjoittelija

akril@ekvalita.fi

 

Aloitin työt harjoittelijana Ekvalitassa tammikuussa 2021. Mielestäni koulutustyö on avainasemassa, kun halutaan haastaa valtarakenteita ja luoda osallistavampaa tulevaisuutta meille kaikille. On hieno mahdollisuus saada työskennellä Ekvalitassa ja tiimissä, joka tekee tärkeää työtä intersektionaalisella, feministisellä otteella. Olen työskennellyt vuosia aktivismin parissa, ja on mahtavaa, että pääsen jakamaan osaamistani tiimin kanssa. Maahanmuuttajana ja muunsukupuolisena ihmisenä koen tärkeäksi puhua sorrosta ja syrjinnästä sekä toimia muutoksen aikaansaamiseksi.

Nina Blomberg
Kirjailija

nina@ekvalita.fi

Olen elokuusta 2018 lähtien toiminut aineisto- ja luentosuunnittelijana Ekvalitalla. Olen  Skapa plats – en bok för en mer inkluderande skola-kirjan tekijä. Työskentelen myös aineenopettajana ja painotan työssäni tasa-arvoa, ihmisoikeuksia ja normeja. Olen työstkennellyt näiden teemojen parissa sekä opiskelijoiden että kollegoiden kanssa, opetuksessa, lukion tasa-arvoryhmässä sekä erilaisissa hankkeissa. Saan inspiraatiota keskusteluista muiden kanssa ja itselleni tärkeiden asioiden parissa työskentely motivoi minua.

Amjad Quassim Ibraheem Assistent

koulutus@ekvalita.fi

 

Olen sosiologian maisterivaiheen pääaineopiskelija Helsingin Yliopistossa. Opintojen ohessa aloitin työt Ekvalitassa talvella 2018. 

Olen ollut pääsääntöisesti kiinnostunut sukupuoleen liittyvistä kysymyksistä, mutta sen lisäksi olen perehtynyt kulttuuriin ja etnisiin suhteisiin liittyviin kysymyksiin. Olen myös opiskellut organisaatiokulttuuria Vrije Universiteit Amsterdamissa, mikä herätti kiinnostukseni organisaatioiden sisäisiin valtarakenteisiin, syrjintään sekä tasa-arvokysymyksiin.

Opintoni ja aikaisempi työkokemukseni ovat johdattaneet minut tarkastelemaan yhteiskunnallisia kysymyksiä kriittisesti ja analyyttisesti sekä suhtautumaan avoimesti uudenlaisiin ajattelutapoihin. Ekvalita tekee työtä yhteiskunnallisen muutoksen puolesta ja koska omat arvoni ovat samansuuntaiset, koen hyvin mielenkiintoiseksi työskennellä Ekvalitan kaltaisessa organisaatiossa.

EKVALITA

Hauhovägen 6A 1A
00550 Helsingfors

VD Malin Gustavsson
+358 45 128 9878

malin.gustavsson@ekvalita.fi

Ekvalitas utbildningsteam utbildning@ekvalita.fi 

Ekvalitan koulutustiimi koulutus@ekvalita.fi

FO-nummer: FI2192609-9

Förlagsbeteckning: 978-952-69405

© 2024 Ekvalita

Site Powered By SA Partners

[polylang]