Blogg

Ekvalitas ordblogg – för att ord kan bidra till förändring

Vi arbetar kontinuerligt på tre språk (svenska, finska och engelska), vilket har bidragit till att vi också stöder våra kunder i jämställdhets- och mångfaldsarbete i att hitta:

 • översättningsfel av olika begrepp, 
 • tydligare begrepp eller formuleringar, då en direkt översättning av ett ord inte finns  
 • rätt i röran av liknande ord som har olika nyanser och varierande betydelse  
 • ord som har översatts ordagrant, men ändå blir fel eftersom originaltexten har ett annat språk, härstammar från en annan kultur eller för att ordet har olika betydelser inom olika branscher.

Vi har, liksom våra kunder, saknat en ordlista med begrepp kopplat till jämställdhets- och mångfaldsarbete. Vi var därför delaktiga i utvecklandet av en finsk och svensk jämställdhetsordlista för Centret för jämställdhetsinformation. 

Vi är inte språkvetare, utan praktiker som jobbar på fältet och som vill bidra till förändring. Vi vill utmana, ifrågasätta och påverka språket för att göra det mer tillgängligt. Därför har vi grundat denna ordblogg.

Ekvalitan sanablogi – koska sanat luovat muutosta

Me Ekvalitassa työskentelemme jatkuvasti kolmella eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Monikielisyytemme ansiosta pystymme tukemaan asiakkaidemme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä seuraavilla kielikysymyksiin liittyvillä tavoilla:

 • autamme erilaisten tasa-arvoon tai yhdenvertaisuuteen liittyvien käsitteiden käännösvirheiden havaitsemisessa.
 • neuvomme selkeiden käsitteiden tai muotoilujen käytössä silloin, kun suoraa käännöstä tietylle ilmaisulle ei ole.
 • opastamme oikeiden sanojen valitsemisessa silloin, kun samankaltaisilla sanoilla on vivahde-eroja tai eri merkityksiä.
 • autamme asiakkaitamme tunnistamaan sanasta sanaan käännettyjä ilmaisuja, jotka eivät sovikaan kontekstiin, koska niillä on eri kielellä, toisessa kulttuurissa tai toisella alalla eri merkitys.

Olemme asiakkaidemme tavoin kaivanneet tasa-arvo- ja moninaisuustyöhön liittyviä käsitteitä listaavaa sanalistaa. Olimmekin mukana THL:n alaisen Tasa-arvotiedon keskuksen tasa-arvosanaston kehitystyössä.

Emme ole kielitieteilijöitä, vaan kentällä toimivia asiantuntijoita, jotka haluavat olla mukana muutostyössä. Pyrimme haastamaan ja kyseenalaistamaan kieltä ja sen ilmaisuja. Haluamme vaikuttaa siihen, että kieli muuttuisi aiempaa saavutettavammaksi. Siksi olemme kehittäneet tämän sanablogin!

Ekvalita’s word blog – as words can contribute to change

We at Ekvalita constantly work in three languages ​​(Swedish, Finnish and English). Our multilingualism has proved useful in many ways, and we have been able to support our customers in solving language issues relating to gender equality and diversity in the following ways:

 • We are able to spot translation errors in terminology related to diversity, equality and inclusion.
 • We can provide tips on better terms or formulations in the case when a direct translation of a word or expression does not exist.
 • We are able to guide our customers in choosing the right words in situations where similar words have different nuances or varying meanings.
 • We can help our customers spot words or expressions that have been translated verbatim but are not right in a given context due to the fact that in another language, another culture or within a different professional field there is a different understanding of the word.


We, just like our customers, have lacked a proper glossary of terminology related to diversity, equity and diversity work.

 

We are not linguists, but experts who work in the field and want to contribute to change. We want to challenge, question and influence language to make it more accessible – hence a word blog.

Blogginlägg - Blogitekstit - Blogtexts

28.1.2022

I vårt arbete arbetar vi mycket med text. Vi språkgranskar begrepp i översättningar från finska till svenska eller engelska, med fokus på begrepp som berör vårt kompetensområde. Vi utvecklar enkäter och stöder framtagande av olika arbetsdokument, checklistor, arbetsmallar, policyn och planer. Vi ser hur våra kunder snubblar i språkgropar, blandar ihop begrepp eller faktiskt inte vet vad de vill säga eller göra.

2.3.2022

In the Nordic countries, there’s a diverse history of the women’s rights movement connected to strong welfare states. The welfare state places the Nordic countries at the top of many Gender Equality rankings such as the Global Gender Gap Index, but also many other rankings such as Press Freedom Index, World Happiness Report, and Corruption Perceptions Index .

[polylang]