Ekvalita har tre utgångspunkter i sitt värdegrundsarbete: livskvalitet, ansvar och möjligheter som vi både använder internt och då vi träffar våra kunder

Ekvalita grundades 2008 och fungerar som en smältdegel och think tank av professionella som arbetar med ett normmedvetet perspektiv för mer rättvisa tillsammans med våra kunder.

Vi är medlemmar i nätverket FIBS (Finnish Business & Society) samt medlem i deras mångfaldsnätverk. Genom det har vi undertecknat ett mångfaldskontrakt och som medlemmar förbinder vi oss utveckla ledarskap och praxis som stöder mångfald. Vi är också medlemmar i det svenska nätverket Mångfaldsföretagarna som kräver att medlemmarna använder sig av aktuell forskning och erfarenheter från tidigare projekt inom sitt område, agerar professionellt i kundrelationer samt respekterar kollegor och konkurrenter som professionella och seriösa aktörer samt är lyhörd mot kunden och kundens behov, men utan att ge avkall på sin egen expertis.

Ekvalita drivs av VD och expert Malin Gustavsson. Förutom vårt skolteam så beroende på de uppdrag vi får av våra kunder använder vi oss av vårt breda nätverk för att erbjuda bästa kvalitet på våra tjänster och produkter. År 2105 tilldelades vi hederstiteln Årets Kristiina, av genusvetenskapliga institutionen vid Helsingfors universitet för vårt arbete.

Malin Gustavsson
Malin Gustavsson
Grundare / VD
malin@ekvalita.fi
Naomi Wuori
Ledningsassistent
naomi.wuori@ekvalita.fi
Matilda Kousa
Ekonomi- och marknadsföringsassistent
matilda@ekvalita.fi
Nina Blomberg
Föreläsningsutvecklare
nina@ekvalita.fi
Virve Savoila
Projektledare i Ekvalitas Yrkesskoleprojekt
virve@ekvalita.fi
Fanny Meling
Teamledare för Ekvalitas utbildningsteam
fanny.meling@ekvalita.fi
Toni Nieminen
Föreläsare i Ekvalitas utbildningsteam
utbildning@ekvalita.fi

Eerika Salminen

eerika.salminen@ekvalita.fi
Amjad Qassim Ibraheem
Assistent
utbildning@ekvalita.fi
Malin Gustavsson

Malin Gustavsson
Vd, expert i jämställdhet och
likabehandlingsfrågor,
fil.Mag, pol. Kand


malin.gustavsson@ekvalita.fi

+358 45 128 9878


LinkedIn

@MalinGustav

Jag grundade Ekvalita 2008 för att jag ville arbeta heltid med det jag brinner för, förändringsarbete. Jag vill fortfarande idag bidra till ett mer inkluderande och rättvist samhälle med hjälp av nya sociala innovativa grepp och metoder. Jag upplever att vi står i en brytningspunkt i arbetet med jämställdhet och mångfaldsfrågor, som kräver nya tillvägagångssätt och nya metoder. Även kraven på arbetsmarknaden och hur främjande av välmående ska främjas har förändrats.

Jag inspireras i mitt arbete av de personer som inte är rädda för att kritiskt granska sin organisation, som att lyssna både på medarbetare och kunder för att skapa mer fair-play. Jag vill stöda de organisationer som väljer eller har valt att lämna det gamla och omfamna det nya, då det kommer till frågor om jämställdhet och likabehandling.

Min styrka är att identifiera utmaningar och ta lösningarna till en verksamhetsnära och hands-on nivå så att de stöder det strategiska arbetet i organisationen. Nätverk och att mötas i olika forum med andra aktörer har en central plats i min egen utveckling. Genom utbyte av tankar och idéer tillsammans med kolleger i Norden och i Europa utvecklar jag nya sätt och metoder att arbeta med dessa frågor.

 

Läs mer om mig på 375 Humanistia.

Nina Blomberg

Föreläsningsutvecklare

 

nina@ekvalita.fi

www.ekvalitaeducation.fi

Jag jobbar sedan augusti 2018 som föreläsningsutvecklare i Ekvalitas projekt om maskulinitet. Jag kom i kontakt med Ekvalita genom mitt jobb som lärare. Jag arbetar som ämneslärare och har i mitt jobb fokus på frågor om jämlikhet och jämställdhet, speciellt på frågor om mänskliga rättigheter och normer. Jag har jobbat med dessa frågor tillsammans med både studerande och kolleger, i undervisningen och i gymnasiets jämlikhetsgrupp.

Mina undervisningsämnen filosofi, religion livsåskådningskunskap och hälsokunskap har gett mig en möjlighet att fördjupa mig i jämlikhetsfrågor från olika synvinklar och gett mig ett bredare perspektiv. Jag inspireras av att diskutera med andra människor och jag motiveras av att jobba med ämnen som är viktiga för mig.

Toni Nieminen

Föreläsare i ekvalitas utbildningsteam

utbildning@ekvalita.fi

 

Jag började på Ekvalita under hösten 2018 som föreläsare inom maskulinitetsprojektet Vem é man. Därifrån blev jag rekryterad till utbildningsteamet. Jag är en feminist och blivande socialantropolog som intresserar för frågor kring maktstrukturer och interaktion.

Jag har lång erfarenhet av föreningsverksamhet där jag har samarbetat med många grupper i olika kontexter. Mina styrkor är att se, höra och bemöta människor på en jämlik nivå i en strävan att skapa ett tryggt rum för alla närvarande.

Malin Gustavsson

Malin Gustavsson
Vd, expert i jämställdhet och
likabehandlingsfrågor,
fil.Mag, pol. Kand


malin.gustavsson@ekvalita.fi

+358 45 128 9878


LinkedIn

@MalinGustav
Jag grundade Ekvalita 2008 för att jag ville arbeta heltid med det jag brinner för, förändringsarbete. Jag vill fortfarande idag bidra till ett mer inkluderande och rättvist samhälle med hjälp av nya sociala innovativa grepp och metoder. Jag upplever att vi står i en brytningspunkt i arbetet med jämställdhet och mångfaldsfrågor, som kräver nya tillvägagångssätt och nya metoder. Även kraven på arbetsmarknaden och hur främjande av välmående ska främjas har förändrats. Jag inspireras i mitt arbete av de personer som inte är rädda för att kritiskt granska sin organisation, som att lyssna både på medarbetare och kunder för att skapa mer fair-play. Jag vill stöda de organisationer som väljer eller har valt att lämna det gamla och omfamna det nya, då det kommer till frågor om jämställdhet och likabehandling. Min styrka är att identifiera utmaningar och ta lösningarna till en verksamhetsnära och hands-on nivå så att de stöder det strategiska arbetet i organisationen. Nätverk och att mötas i olika forum med andra aktörer har en central plats i min egen utveckling. Genom utbyte av tankar och idéer tillsammans med kolleger i Norden och i Europa utvecklar jag nya sätt och metoder att arbeta med dessa frågor. Läs mer om mig på 375 Humanistia.

Naomi Wuori

Ledningsassistent

naomi.wuori@ekvalita.fi

 

Jag är en magisterstuderande i sociologi vid Helsingfors Universitet. Jag började arbeta vid Ekvalita som assistent vintern 2018. Min passion ligger i genusfrågor, men jag har inom mina studier också riktat mig in på etniska relationer och därmed fått en insikt i frågor om kultur och etnicitet.

Jag har även studerat organisationskultur vid Vrije Universiteit Amsterdam, vilket väckt mitt intresse för maktstrukturer, diskriminering samt jämställdhet inom organisationer. Mina studier och tidigare arbetserfarenhet inom forskning har medfört ett brett och kritiskt samhällsperspektiv samt en öppenhet för nytänkande. Att arbeta vid Ekvalita möjliggör att jag får utveckla min kunskap inom ett område jag brinner för samt vid en organisation vars värderingar jag understöder.

Virve Savoila

Projektledare för Ekvalitas yrkesskoleprojekt

virve@ekvalita.fi

www.ekvalitaeducation.fi

 

Jag har arbetat i Ekvalitas utbildningsteam sedan 2016 och fungerar sedan augusti 2018 som projektledare för Ekvalitas yrkesskoleprojekt Mer plats! – Förändring av könsnormer i yrkesskolan. Min styrka är min erfarenhet av att arbeta inom utbildning och med olika grupper av människor i olika miljöer.

Studier inom genusvetenskap gav mig insikten om hur strukturer kring kön, privilegier och makt fungerar. Dessa insikter har varit sporrande för mig att kontinuerligt lära mig mer och ha privilegiet att få dela med mig av inspiration och kunskap kring dessa teman. Allt förändringsarbete är en process, så även arbete kring jämlikhet, jämställdhet, mångfald och likabehandling.

Eerika Salminen

eerika.salminen@ekvalita.fi

 

Naomi Wuori

Ledningsassistent

naomi.wuori@ekvalita.fi

 

Jag är en magisterstuderande i sociologi vid Helsingfors Universitet. Jag började arbeta vid Ekvalita som assistent vintern 2018. Min passion ligger i genusfrågor, men jag har inom mina studier också riktat mig in på etniska relationer och därmed fått en insikt i frågor om kultur och etnicitet. Jag har även studerat organisationskultur vid Vrije Universiteit Amsterdam, vilket väckt mitt intresse för maktstrukturer, diskriminering samt jämställdhet inom organisationer. Mina studier och tidigare arbetserfarenhet inom forskning har medfört ett brett och kritiskt samhällsperspektiv samt en öppenhet för nytänkande. Att arbeta vid Ekvalita möjliggör att jag får utveckla min kunskap inom ett område jag brinner för samt vid en organisation vars värderingar jag understöder.

Matilda Kousa

Ekonomi- och marknadsföringsassistent

matilda@ekvalita.fi

 

Jag studerar marknadsföring på magisternivå vid Hankens Svenska Handelshögskolan, och började jobba på Ekvalita i mars 2019 som praktikant. I augusti 2019 fortsatt jag som numera ekonomi- och marknadsföringsassistent.

Jag har tidigare arbetserfarenhet av marknadsföring främst på sociala medier, samt inom kundbetjäning. Har även studerat social-och beteendevetenskap på Tilburg University, där mitt intresse för mänskliga rättigheter, genus- och jämställdhetsfrågor växte. Idag är jämställdhetsfrågor en av mina stora passioner i livet, så ser framemot att få kombinera det med min utbildning och kunskap inom ekonomi och marknadsföring.

Nina Blomberg
Föreläsningsutvecklare på Ekvalitas maskulinitetsprojekt

nina@ekvalita.fi

 

Jag jobbar sedan augusti 2018 som föreläsningsutvecklare i Ekvalitas projekt om maskulinitet. Jag kom i kontakt med Ekvalita genom mitt jobb som lärare. Jag arbetar som ämneslärare och har i mitt jobb fokus på frågor om jämlikhet och jämställdhet, speciellt på frågor om mänskliga rättigheter och normer. Jag har jobbat med dessa frågor tillsammans med både studerande och kolleger, i undervisningen och i gymnasiets jämlikhetsgrupp. Mina undervisningsämnen filosofi, religion livsåskådningskunskap och hälsokunskap har gett mig en möjlighet att fördjupa mig i jämlikhetsfrågor från olika synvinklar och gett mig ett bredare perspektiv. Jag inspireras av att diskutera med andra människor och jag motiveras av att jobba med ämnen som är viktiga för mig.

Amjad Quassim Ibraheem

Assistent

utbildning@ekvalita.fi

 

Min uppgift på Ekvalita är att stöda det administrativa arbetet. Jag har en kandidat i IT från Al Ma’mon University College i Baghdad. Jag är asylsökande från Irak och sedan 2015 in Finland, här jag fortfarande väntar på ett positivt beslut. Under dessa två år i Finland har jag arbetat mycket inom frivilligarbete bl.a. för Röda Korset och Coffee without boarders som stöder asylsökande och papperslösa.

Under hösten 2017 fungerade jag som koordinerare av frivilliga i projektet Peoples Architecture under Helsinki Design week, vilket gav mig möjlighet att visa upp min goda koordineringsförmåga. Mitt arbete vid Ekvalita är också en introduktion till finskt arbetsliv och ger mig även ett perspektiv på det finska samhället ur en arbetslivssynvinkel.

Jag är mycket tacksam att vara den del av Ekvalita eftersom det också ger mig en mer konkret plats i det finska samhället.

Nina Blomberg
Föreläsningsutvecklare på Ekvalitas maskulinitetsprojekt

nina@ekvalita.fi

 

Jag jobbar sedan augusti 2018 som föreläsningsutvecklare i Ekvalitas projekt om maskulinitet. Jag kom i kontakt med Ekvalita genom mitt jobb som lärare. Jag arbetar som ämneslärare och har i mitt jobb fokus på frågor om jämlikhet och jämställdhet, speciellt på frågor om mänskliga rättigheter och normer. Jag har jobbat med dessa frågor tillsammans med både studerande och kolleger, i undervisningen och i gymnasiets jämlikhetsgrupp. Mina undervisningsämnen filosofi, religion livsåskådningskunskap och hälsokunskap har gett mig en möjlighet att fördjupa mig i jämlikhetsfrågor från olika synvinklar och gett mig ett bredare perspektiv. Jag inspireras av att diskutera med andra människor och jag motiveras av att jobba med ämnen som är viktiga för mig.

Mission & vision

Ekvalita har tre utgångspunkter i sitt
värdegrundsarbete: livskvalitet, ansvar och
möjligheter som vi både använder internt och då
vi träffar våra kunder

Kontakta oss

EKVALITA

 Hauhovägen 6A 1A
00550 Helsingfors

VD Malin Gustavsson
+358 45 128 9878

malin.gustavsson@ekvalita.fi

Ekvalitas utbildningsteam utbildning@ekvalita.fi 

Ekvalitan koulutustiimi koulutus@ekvalita.fi

 

FO-nummer FI2192609-9Site Powered By SA Partners


© 2020 Ekvalita