Materialet är en del av den webbaserade fortbildningshelheten Stjärnklart som finansieras av Utbildningsstyrelsen. Produktion: Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi