Utbildningar och workshops

En organisationskultur kan fungera både inkluderande och exkluderande. Vi stöttar er i att utveckla och sammanföra företagets och personalens mål till att bli en förändringskraft, där det finns goda förutsättningar för att skapa nya och inkluderande normer och strukturer.

Vi utbildar och hjälper förändringsaktörer, ledningsgrupper, chefer eller arbetsgrupper med inspirationsföreläsningar på frukostmöten, workshops och utbildningar.

Organisationsutveckling och materialproduktion

Vi hjälper er att skapa en karta över arbetet med jämställdhets- och mångfaldsarbete.

Vi kan ta fram en skiss för arbetsprocessen, utveckla text eller bildbaserade metodmaterial, checklistor, artiklar, videon eller spel för att stöda er organisations förändringsarbete.

Analys och utredning

Vi stöder er att undersöka på vilket sätt jämställdhet, mångfald och inkludering, redan är en del av organisationens dagliga arbete och hur det kan intensifieras. Vi gör enkäter eller intervjuer med både organisationens ledning och medarbetare.

Vi gör lönekartläggningar, konsulterar i utvecklande och genomförande av jämställdhets- och mångfaldsenkäter, granskar era strukturer och rutiner, intern och extern kommunikation samt tar fram rekommendationer och förslag till åtgärder.

Seminarium

Vi har en lång erfarenhet av att arrangera evenemang och seminarium. Vi stödjer er med allt från att sätta ihop ett intressant program, expertpaneler eller leta fram aktuella forskare och experter.

Vi hjälper er att skapa en röd tråd i programmet, där konkretisering och förändring står i fokus.

Moderator och speaker

Vi anlitas kontinuerligt som keynote-talare, konferencier eller moderator för paneldiskussioner. Vi deltar även i poddar eller tv-program.

Ekvalita lyfter, driver och lockar fram utmaningar och möjligheter, i enlighet med kundens önskan.

Samarbete och nätverk

Ekvalita samarbetar med både enskilda experter, nätverk och institutioner såsom universitet och kunder i olika projekt.

Vi jobbar med gräsrotsaktivister som ofta är grogrunden för nya trender inom inkluderingsarbete, Vi arbetar med forskare som ser helhetsbilder och kan dra slutsatser av stora sampel eller djupintervjuer. Vi inspireras av innovativa företagsledare eller drivna medarbetare inom olika organisationer.

Vi vet att tillsammans är allt möjligt och använder oss därför av olika typer av experter i våra uppdrag. Vårt längsta samarbete,10 år tillbaka, har vi med Nordic Equality Team.

Uppdrag

photo-1517245386807-bb43f82c33c4

Härskarteknikerna - känn igen dem och agera!

Vår kund var en stor intresseorganisation som önskade stärka sina anställda att klara tuffa förhandlingar och bättre känna igen olika typer av osakliga argument och påhopp. Vi organiserade en heldagsworkshop för 20 personer där vardagsnära metoder och verktyg stod i fokus. På programmet stod härskartekniker, hands-on metoder, rollspel och kritisk granskning av den egna vardagsmiljön.


bild

Nolltolerans mot sexuella trakasserier

”Nolltolerans mot sexuella trakasserier”-kunskapspaketet utgör en av de åtta handböcker som FIBS ry publicerat om ansvarsfull företagsamhet under 2017-2018. FIBS kontaktade Ekvalita och bad oss vara med och skriva kunskapspaketet, som ger tydliga och konkreta riktlinjer för hur man kan bekämpa och motarbeta trakasserier samt hur en anställd kan agera ifall hen upplever sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Kunskapspaketet är framför allt riktat till arbetsgivare och lanserades på ett morgonseminarium riktat till föreningens medlemmar. I samband med marknadsföringen av seminariet publicerades ett pressmeddelande samt ett blogginlägg om temat. Kunskapspaketet går att ladda ner kostnadsfritt från FIBS hemsida både på svenska och finska.

 

photo-1468779036391-52341f60b55d

Jämställd budgetering

Jämställdhetsintegrerad budget var ett projekt under statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS). Inom projektet utvecklades kunskap om könskonsekvensbedömning av statsbudgeten och könsmedveten budgetering inom den statliga förvaltningen i Finland.

Ekvalita förverkligade projektet genom forskarna filosofie doktor Anna Elomäki samt samhällsdoktor och docent Hanna Ylöstalo.


Urat
En kunskapsbank som stöder organisationer att bidra till mer jämställda karriärer. Kunskapsbanken togs fram tillsammans med flera universitet och deltagande organisationer från olika sektorer.

(Kunskapsbanken finns bara på finska)
urat.fi

Jämlikhetsresan
Ett jämställdhetsintegreringsverktyg för det strategiska utvecklingsarbetet i organisationen. Ett unikt verktyg för kvalitetsanalyser.

Verktyget är ett samarbete mellan företagen Ekvalita, Medida (Sverige) och Espora (spanien)
www.equalityjourney.eu

nedladdning

Jämställdhet i spelet
Jämställdhet i spelet är ett inlärningsspel som ger nya perspektiv i ens eget arbete genom att se på arbetet från kundens synvinkel. Spelet utspelar sig i arbetsansökningsservicen och är riktat till de anställda som jobbar där. Spelet passar även för andra, speciellt kommunanställda som i sitt arbete dagligen möter kunder i sitt arbete.

Spelet togs fram av Ekvalita i samarbete med Esbo och Vanda stad
espoo.fi

Tjänster, produkter & synlighet
En mångfald av kunder kräver tjänster och produkter som svarar mot denna mångfald. Din tjänst, produkt eller synlighet utåt kan ta denna mångfald mer eller mindre i beaktande. Vi stöder organisationer att ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv kritiskt granska tillgängligheten för din tjänst eller produkt. Vi kan kritiskt granska tillgängligheten för er målgrupp, den externa kommunikationen och tillsammans reflektera över hur ni bäst kan nå er målgrupp.

EKVALITA

Hauhovägen 6A 1A
00550 Helsingfors

VD Malin Gustavsson
+358 45 128 9878

malin.gustavsson@ekvalita.fi

Ekvalitas utbildningsteam utbildning@ekvalita.fi 

Ekvalitan koulutustiimi koulutus@ekvalita.fi

FO-nummer: FI2192609-9

Förlagsbeteckning: 978-952-69405

© 2024 Ekvalita

Site Powered By SA Partners

[polylang]