Nordic Equality Team

Ett samarbete mellan Medida, Ekvalita och Equalate ger en stark nordisk expertis under samma paraply med fokus på jämställdhet, mångfald och inkludering

Uppstart av arbete med mångfald och inkludering kräver medvetenhet och verktyg

Behöver du hjälp med att ta dit team till följande steg, men du vet inte var du ska börja? Behöver era mångfalds- och rekryteringsambitioner en karta för att ge verkliga resultat? Eller känner du att det är mycket snack och lite verkstad?

Vi tror på den kraft och
kreativitet som skapas av att
utbyta ideér och dela
erfarenheter med andra.

Ekvalita arbetar inte ensamt. Vi befinner oss i ständigt i dialog med människor som arbetar i samma riktning men med olika utgångspunkter, perspektiv och verktyg.ita.fi.

Vi är låter oss inspireras av svenska kolleger genom vårt medlemskap i branchorganisationen Mångfaldsföretagarna, genom att arrangera gemensamma seminarium och genomföra större projekt tillsammans, med bas i Sverige. Vi utvecklar och delar vår kunskap om jämställdhet och likabehandling genom vårt medlemskap i FIBS, föreningen för företagsansvar, samt som medlem i deras mångfaldsnätverk. Vi bygger nätverk och diskuterar företagande i Handelskammaren i Helsingfors.


Vi vill dessutom speciellt lyfta några företag som vi på olika sätt samarbetar med, både vad gäller produktutveckling, idéutbyte, sparrning och inspiration, och som vi kallar vår gemenskap. Förutom dessa ingår även Elina Nikulainen, Kamilla Sultanova och Jonna Louvrier på Includia Leadership samt vårt nordiska samarbete med Equalate.

EKVALITA

 Hauhovägen 6A 1A
00550 Helsingfors

VD Malin Gustavsson
+358 45 128 9878

malin.gustavsson@ekvalita.fi

Ekvalitas utbildningsteam utbildning@ekvalita.fi 

Ekvalitan koulutustiimi koulutus@ekvalita.fi

 

FO-nummer FI2192609-9Site Powered By SA Partners


© 2020 Ekvalita